Nieuwe app voorkomt zomerdip in leesvaardigheid van kinderen

Na een heel schooljaar hard gewerkt te hebben, is een welverdiende zomervakantie wel op zijn plaats. Zes weken lang even geen school en lekker genieten van de zomer. Toch is het vooral voor kinderen met leesproblemen, zoals dyslexie, erg belangrijk om tijdens de zomervakantie juist wel te blijven lezen. Tijdens de lange zomervakantie ontstaat er namelijk een grote kans op een zogenoemde zomerdip in de leesvaardigheid. De toch al zwakke lezers verliezen tijdens deze zomerdip hun lees- en spelvaardigheid tijdens de 6 weken durende zomervakantie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen tot wel 3 maanden achterstand kunnen ontwikkelen. Dit kan zelfs oplopen tot 2 jaar in groep 8.

Dyslexie

Mijn twee oudste zonen zijn er helaas bekend mee. Beide hebben ze een ernstige vorm van dyslexie. Hierdoor hadden ze op de basisschool al een achterstand in de leesvaardigheid ontwikkeld.

Lees ook: de uitslag van het dyslexie onderzoek

Boeken lezen daar hebben ze beide niks mee. Mooi om te lezen dat er nu een app is ontwikkeld om de zomerdip aan te pakken. Spelenderwijs lezen is toch de beste manier. In onderstaand persbericht die ik ontving kun je alles lezen over deze nieuwe app.

Pelle op reis: de app om een zomerdip te voorkomen

Vorige maand lanceerde Onderwijszorg Nederland (ONL), een nieuwe app: Pelle op Reis. De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie om zo de zomerdip in de leesvaardigheid te voorkomen.

Onder andere Kinderen voor Kinderen, Pieter Koolwijk, boswachter Arjan Postma en Toon Tellegen verleenden medewerking aan deze nieuwe app om kinderen te motiveren om ook buiten school te blijven lezen.

Pelle op reis app leesvaardigheid zomerdip dyslexie

In de app is Pelle weggelopen en moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen.

Door deze fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen. Ook kunnen zij hiermee ontdekken welke soorten teksten zij misschien wél graag lezen. Na afronding van de app hebben zij 10.000 woorden gelezen, vergelijkbaar met een boek van honderd pagina’s. ONL stelt de app gratis beschikbaar aan de VoorleesExpress, een organisatie die kinderen in een achterstandssittuatie extra taalondersteuning geeft met taalspelletjes en voorleessessies.

Zomerdip in leesvaardigheid

De leden van Onderwijszorg Nederland, zijn gespecialiseerd in het zoeken naar de beste aanpak om kinderen die niet ‘vanzelf’ leren lezen toch aan het lezen te krijgen. Dit doen ze vanuit hun expertise met kinderen die de officiële diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) hebben. Zij zien echter ook dat teveel kinderen, dus ook kinderen zonder EED, het lezen niet onder de knie krijgen. Vóóral tijdens de lange zomervakantie ontstaat er een zogenoemde zomerdip. Zwakke lezers verliezen hun lees- en spelvaardigheid tijdens de 6 weken durende vakantie. Uit onderzoek* blijkt dat deze kinderen tot wel 3 maanden achterstand ontwikkelen, wat kan oplopen tot 2 jaar in groep 8.

Margreet de Vries, directeur Onderwijszorg Nederland: ‘We weten zoveel over hoe kinderen leren lezen en waarom sommige kinderen het niet vanzelf leren. Het blijft schrijnend dat we in Nederland deze kennis niet structureel inzetten. Alle goede bedoelingen om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen daargelaten. Onze leden hebben ervoor gekozen niet langer op onze handen te zitten en te wachten tot iemand in Nederland de regie pakt en alle kennis die we hebben toe gaat passen. Met de app gaan we het zelf doen. We hopen dat we hier veel kinderen mee gaan bereiken.’

Pelle op Reis voor alle kinderen – samenwerking met VoorleesExpress

Pelle op Reis is een avonturen-app voor kinderen van 8-11 jaar. In Pelle op Reis, reist het kind de hele wereld rond om Pelle terug te vinden. Onderweg komt het kind verschillende leesopdrachten tegen. De app bevat verschillende soorten leesteksten zoals fragmenten uit kinderboeken, sms-berichten, recepten en gedichten. Hiermee sluit de app aan bij de eigen interesse van het kind. 

Anna Heinsbroek, directeur VoorleesExpress: ‘We zien dat veel ouders het nog steeds lastig vinden om hun kinderen thuis op een leuke manier te stimuleren in de taalontwikkeling. En dat voorlezen vaak te hoog gegrepen is. Zeker voor oudere kinderen, die al zelf kunnen lezen, zijn er goede alternatieven. Pelle op reis is een mooi voorbeeld. We vinden het dan ook heel fijn dat we gezinnen die mee doen aan de VoorleesExpress dit aan kunnen bieden.‘

Pelle op reis app zomerdip leesvaardigheid dyslexie
DEN HAAG – Onderwijszorg Nederland, een coöperatie van dyslexiebehandelaren, introduceren de app Pelle op Reis. Deze app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook te blijven lezen buiten school, in hun vrije tijd en op vakantie om de zomerdip in leesvaardigheid te voorkomen.

Meer informatie over de app: Pelle op reis

Kijk voor meer informatie op: Pelle op reis. De app is in de App Store beschikbaar en ook via Google Play. 

Geef een reactie